Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

MÜPA partneriskola

Zöld kör

Fenntartó adatai :
Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefon: +36 (1) 795-8245
E-mail: delbuda@kk.gov.hu

LengyelországTestnevelés - információk

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!
A 2. félévre szóló igazolások leadási határideje 2019. 02. 08.


Letölthető dokumantumok :

Természetjárás 2018-2019

Sportolói felmentésKözponti írásbeli felvételi vizsga

Az írásbeli vizsga

Időpontja: 2019. január 19. szombat 10 óra

Helyszíne: Újbudai József Attila Gimnázium

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel.
Megjelenés 9.30-kor. A terembeosztást a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán találják a diákok, kiknek személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diákigazolványt vagy személyi igazolványt kell magukkal hozni. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a feladatlapokat (a rajzoktól eltekintve) kék vagy fekete tintával kell kitölteni.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a zavartalan munka érdekében gyermeküket csak a földszinti bejáratig kísérjék.

2019. 01. 24-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési nehézség) miatt nem tudtak részt venni az előző írásbelin. Esetükben írásbeli igazolást kérünk.

A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk!

Az Újbudai József Attila Gimnáziumban írt, kijavított írásbeli dolgozatokat kizárólag

2019. január 30-án (szerdán) 8-16 óráig lehet megtekinteni.

A megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet, illetve térítés ellenében a dolgozatról másolatot kérhet.
A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 2019. január 31-én 16 óráig írásban észrevételt tehet az iskolában. A határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ez utóbbi benyújtási határideje jogvesztő.

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2019. január 30-án (szerdán) 8-16 óráig adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Ennek eredeti példányát a jelentkező megőrzi, fénymásolatát csatolnia kell a középiskolai jelentkezési lapjához. A másolat hitelesítése nem kötelező.

A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.JAG háziverseny

A JAG hivatalos Felvételi tájékoztatója 2018/19

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

Értesítjük Önöket, hogy a jövő évi beiskolázásról, induló osztályainkról az alábbiakban olvashatnak.

Hivatalos felvételi tájékoztató
a 2019/2020-as tanévre

Igazgatói tájékoztató
a 2019/2020-as tanévre

IskolavezetésMenza

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A szeptemberi ebédcsekkek átvételének időpontja:

2018. AUGUSZTUS 1-16.

A csekkeket a portán tudják átvenni, minden hétköznap 8:00 és 17:00 óra között. Az ebédcsekkek átvétele befizetési kötelezettséget jelent!
Az ebédcsekkek átvételének elmulasztása esetén a tanulónak nem tudunk szeptemberben ebédet biztosítani!

A befizetett csekkszelvényt augusztus 28- tól szept. 3-ig kell bemutatni a portán, akkor kapják meg a diákok az ebédjegyet. Szeptember 3-án már van ebéd. Az étkezés díja (pillanatnyilag) 474 Ft/nap.Iskolapszichológus

Tisztelt Látogató!
Gimnáziumunk új iskolapszichológusa Gerencsér Dóra. Bemutatkozása már olvasható az Iskolánkról-Islokapszichológus menüpont alatt.
Új kollégánknak sok sikert kívánunk!Az ebédbefizetés rendje

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédcsekkek minden hónap 5-15. napjáig vehetők át a gazdasági irodában. A pénzt a csekken jelzett időpontig kell befizetni, a szelvényt a gazdasági irodában bemutatni. Aki nem veszi át a csekket, automatikusan kikerül a rendszerből, rendelése lemondásra kerül.
Figyelem!
Az átvett csekk be nem fizetése nem jelenti az ebéd lemondását. Ez ügyben külön szólni kell.
Amennyiben a tanuló ismét ebédelni szeretne a következő hónapban, a fentebb megjelölt napokon jelezheti.Tisztelt Szülők !

Amennyiben hozzájárulnak, hogy gyermekük az ebédszünetben elhagyja az iskola épületét, az alábbi kérvényt (18 évet betöltött diákok esetében is) legyenek szívesek kitöltve visszaküldeni!


KÉRVÉNYJAG „JELET HAGYNI” Alapítvány - adó 1%

JAG „JELET HAGYNI” Alapítvány

Tisztelt Szülők, kedves Látogatók!
Kérjük, továbbra is támogassák adójuk 1%-ával diákjaink fejlődését, és szívből köszönjük eddigi áldozatos segítségüket!

Adószám: 19671176-1-43

Az alapítvány részletes profilját megtalálják az Alapítványaink menüpont alatt.cim

szoveg
Lengyelország