Főoldal Menü megjelenítése/elrejtése

MÜPA partneriskola

Zöld kör

Fenntartó adatai :
Dél-Budai Tankerületi Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 126-128.
Telefon: +36 (1) 795-8245
E-mail: delbuda@kk.gov.hu

LengyelországDolgozatértékelés

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Az Újbudai József Attila Gimnázium tanári testülete szükségesnek látta, hogy rögzítse a különböző tantárgyak felelet- és dolgozatértékelési szabályait. Reméljük, ez megkönnyíti a kapott osztályzatok értelmezését.

A százalék és ponthatárok tantárgyanként a következők:Idegen nyelvek

0 - 49% elégtelen (1)

50 - 65% elégséges (2)

66 - 77% közepes (3)

78 - 89% jó (4)

90 - 100% jeles (5)Történelem

0 - 49% elégtelen (1)

50 - 64% elégséges (2)

65 - 74% közepes (3)

75 - 87% jó (4)

88 - 100% jeles (5)Biológia - kémia

0 - 39% elégtelen (1)

40 - 54% elégséges (2)

55 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)Matematika - Fizika

0 - 34% elégtelen (1)

35 - 49% elégséges (2)

50 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)Testnevelés

0 - 34% elégtelen (1)

35 - 49% elégséges (2)

50 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)Számítástechnika

0 - 29% elégtelen (1)

30 - 49% elégséges (2)

50 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)Rajz - Művészettörténet

0 - 39% elégtelen (1)

40 - 54% elégséges (2)

55 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)Földrajz

0 - 49% elégtelen (1)

50 - 64% elégséges (2)

65 - 74% közepes (3)

75 - 87% jó (4)

88 - 100% jeles (5)Földrajz,vaktérkép értékelése

0 - 5,5 pont elégtelen (1)

6 - 7 pont elégséges (2)

7,5 - 9 pont közepes (3)

9,5 - 10,5 pont jó (4)

11 - 12 pont jeles (5)Magyar irodalom, nyelvtan

A diákok teljesítményének értékelésében két osztályozási skálát használunk, amelyek a feladatlap típusától függnek.

Komplex feladatlap, amely készségekre, aktuális és előzetes ismeretek összekapcsolására, összefüggések kimondására, figyelemmegosztásra épít, azaz olyan, mint az érettségi.

0 - 39% elégtelen (1)

40 - 54% elégséges (2)

55 - 69% közepes (3)

70 - 84% jó (4)

85 - 100% jeles (5)

Egy szűkebb ismeretanyag, egy témakör alapos ismeretének visszakérdezése: röpdolgozat, témazárás, stb.

0 - 49% elégtelen (1)

50 - 61% elégséges (2)

62 - 73% közepes (3)

74 - 85% jó (4)

86 - 100% jeles (5)

Feleletnél és elemző esszénél írás- vagy szóbeli szöveges értékelés kíséretében adjuk a jegyet saját szakmai hatáskörünkben, szem előtt tartva az írásbeli érettségi tartalom-forma-nyelvezet hármas követelményét.2011. szeptember 22.

Újbudai JAG tanári kara
Lengyelország