Az angol nyelv oktatása


Ahhoz, hogy a gimnáziumunkban angolt tanuló diákok többsége – sikeres osztályozó vizsga után – előrehozott érettségit tegyen közép illetve emelt szinten általában a 11. évfolyamon, számos tanórai és tanórán kívüli segítséget kapnak angoltanáraiktól:

  • tehetséggondozásként felkészítés a választott nyelvvizsgára
  • az iskolánkban szervezett és lebonyolított próbanyelvvizsgák sora: pl. Euro, Origo, legutóbb LanguageCert, legközelebb TELC
  • a könyvtárunkban található angol nyelvű könyvek, az órákra kikölcsönözhető nyelvvizsga-tesztek
  • lemaradóknak kérésre külön foglalkozások
  • meghívott vendégek angol nyelvű előadásai
  • a Jelet hagyni háziverseny fordítási pályázatára (angol vers vagy próza magyarra ültetése) általában 30 pályamű érkezik évente
  • színjátszás angolul (lásd később)
  • NYEK - nyelvi előkészítő kezdő/haladó szinten (lásd később)
  • angliai utak
  • angol-német- orosz szavalóverseny

Nyelvi előkészítő évfolyamok (NYEK)

2004-ben nyílt először lehetőségünk arra, hogy nyelvi előkészítő évfolyamot hirdessünk meg iskolánkban. Az első évben két 16 fős kezdő csoportban indult az angol nyelv oktatása heti 15 órában. A tananyagot nyelvi készségek szerint osztottuk fel, így a társalgást, a nyelvtant és az írás-olvasást más-más tanár tanította heti 4-5 órában. Ezen túl szinten tartó órák is bekerültek a tantervbe.

Az első tapasztalatok után a kezdő csoport mellett egy haladót is indítottunk, ahova írásbeli és szóbeli felvételi után lehet bekerülni azóta is. Bevezettük a félévi és az év végi írásbeli és szóbeli házi vizsgáztatást, amely, amellett, hogy komoly motivációs tényező, jó alkalomnak bizonyult mind a gyerekek, mind a tanárok számára az évfolyam tudásszintjének felmérésre. A diákok saját portfolióval érkeznek a vizsgákra, amelyben összegyűjtik az év során készített kedvenc írásaikat, fotóikat, olvasónaplójukat (évente 5-8 könyv elolvasása a cél), dolgozataikat, posztereiket. Év végén a kezdők nyolcfejezetes önéletrajzot írnak, az angliai utakról úti beszámolót készítenek.

Az időközben heti 18 órára emelt óraszámban szép eredményeket érhetünk el év végére. Aki év elején egy szót sem tudott angolul, félévkor már angol nyelvű színdarabot ad elő, és az alapfokú Cambridge PET-hez hasonló záróvizsgán könnyedén társalog a legkülönbözőbb témákról. Aki pedig már nyelvtudással érkezett, egy év fáradságos, ám örömteli tanulás után készen áll bármelyik nemzetközileg elismert és elfogadott középfokú nyelvvizsgára. Ezt követően a cél két-három éven belül a felsőfok, azaz a használható, versenyképes nyelvtudás.

Hasonló színvonalú nyelvoktatást folytatunk a nyelvi orientációs és az angolt első idegen nyelvként tanulandó osztályokban is.

A pandémia miatt elmaradt Nyílt napok pótlásaként néhány NYEK-es csoport (9. NYD, 9. D és 11. D) tanulóinak a gimnáziumunkba készülő nyolcadikosok számára írt üzeneteiből idézünk: Nyílt nap helyett vallanak a diákok


KELL A DRÁMA!

(angol nyelvű színjátszás)

1977-ben kezdődött, azaz több, mint 40 éve a tanév egyik fénypontja a decemberi Christmas Party, amelyen a legtöbb angolos csoport színpadra állít különböző (saját, adaptált vagy átírt) angol nyelvű előadást.

Eleinte csoportszinten indult, majd egyre több osztály csatlakozásával ünneppé vált a decemberi program. A drámafesztivált minden évben próbáljuk újítani, a diákok bevonásával reformálni. Az utóbbi években a résztvevők kezdeményezésére tematikus esteket rendezünk.

A járvány miatt a tavalyi bemutatók elmaradtak. Az idei rendezvényt próbáljuk megmenteni abban a reményben, hogy Easter Party-ként tarthatjuk majd meg. A téma: Famous Heroes – Famous Novels. Így Húsvét környékén találkozhatunk Robin Hood-dal, Mauglival, a Kisasszonyokkal (Little Women), Great Gatsbyvel, Dorian Gray-jel, lesz Literary Saloon és A Crime in Disneyland.

Hisszük, hogy gimnáziumunk legrégebbi hagyománya fontos a nyelvoktatásunkban, az élménygyűjtésben, a kreatív írás, a kommunikáció, a szereplés és az együttműködés fejlesztésében.

Az előadások plakátjait, a meghívókat és belépőjegyeket a diákok tervezik és kivitelezik – íme, néhány közülük: