Felmentések


A testnevelésórákon minden, az órán résztvevő tanuló – a felmentettek kivételével – köteles becsöngetéskor átöltözve megjelenni.

Az alkalmilag felmentett tanulók is kötelesek az óra elején a testnevelő tanárnál jelentkezni. További teendőiket ő határozza meg.

Azzal a tanulóval szemben, aki nem hoz felszerelést a testnevelésórára, ezért az órai munkában nem tud részt venni, a tanár fegyelmező intézkedéseket léptethet életbe.

A diák testnevelésórán félévente kétszer jelenthet felszereléshiány miatt. Ha a diák kimerítette „jelentési” lehetőségét, és ezután nem hozott felszerelést, a tanár elégtelennel minősíti a diák órai munkáját.

A gyógytestnevelésre utalt tanuló gyógytestnevelés-órán vesz részt. Ha ezt elmulasztja, hiányzása igazolatlannak minősül, annak minden következményével együtt. A gyógytestnevelésre járó tanuló a testnevelésórákon köteles megjelenni, kivéve, ha a testnevelő tanár – a szülő írásbeli kérelmére – ez alól felmenti. Ez esetben a pedagógusnak rendelkeznie kell arról, hogy a tanuló a testnevelési óra idején hol tartózkodjék.

Napi felmentés

A szülő – gyermeke egészségügyi problémái miatt – félévente kétszer kérheti gyermeke felmentését a testnevelés óra alól.

Tartós felmentés

Tartósan (egy hétig vagy annál hosszabb ideig) fennálló betegség, egészségügyi probléma esetén orvosi igazolás szükséges. Sportolói igazolt felmentést a szülő kérhet az iskolai formanyomtatványon. A nyomtatvány a honlapon elektronikusan adható be az alábbi oldalon. Az igazolás fél évig érvényes. Az első félév leadásának határideje az adott tanév szeptember utolsó napja. A második félév leadási határideje február 15-e.

Sportolói felmentés heti két óra alól

A Nkt. 27. § (11) bekezdése értelmében legfeljebb heti két testnevelési óra alól az iskola igazgatója felmentést adhat azon tanuló részére,

  • aki az iskolai sportkörben rendszeresen sportol legalább heti két órát, és ezt a sportkör vezetője igazolja, vagy
  • aki sportegyesület igazolt tagja, és az egyesületben versenyszerűen sportol legalább heti két órát vagy amatőr sportolói sportszerződéssel és az adott tanévre érvényes versenyengedéllyel rendelkezik, és ezt a sportegyesület igazolja.