Felszerelés, balesetvédelem


Tanórai felszerelés

  • A tanulók hagyományos testnevelés órai sportfelszerelése: a lányoknak fekete, a fiúknak zöld sportnadrág és JAG-os fehér póló.
  • A teremben csak testnevelésórán használt tiszta talpú tornacipő viselhető.

Balesetvédelmi intézkedések

  • A tanórán ékszereket, órát, testékszert viselni tilos!
  • Rágózni balesetveszélyes, ezért tilos!
  • A hosszú köröm balesetveszélyes, ezért órán nem megengedett.
  • A testnevelésórán olyan hajviselet engedélyezett, amely a sportoláshoz megfelelő, nem balesetveszélyes, ezért hosszú hajat csak összefogva szabad viselni az óra ideje alatt.
  • A teremben tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat.

Az öltözők rendje

  • A tanulók ügyeljenek a tisztaságra!
  • Bármilyen meghibásodást találnak, azonnal jelentsék valamelyik tanárnak!
  • Az öltözők a tanórák alatt zárva vannak, ennek ellenére nagyobb értéket ne hagyjanak ott! Az esetleges károkért az iskola felelősséget nem vállal.