Dolgozatértékelés


Az Újbudai József Attila Gimnázium tanári testülete szükségesnek látta, hogy rögzítse a különböző tantárgyak felelet- és dolgozatértékelési szabályait. Reméljük, ez megkönnyíti a kapott osztályzatok értelmezését.

A százalék és ponthatárok tantárgyanként a következők:

Idegen nyelvek
0 - 49% elégtelen (1)
50 - 65% elégséges (2)
66 - 77% közepes (3)
78 - 89% jó (4)
90 - 100% jeles (5)

Történelem
0 - 49% elégtelen (1)
50 - 64% elégséges (2)
65 - 74% közepes (3)
75 - 87% jó (4)
88 - 100% jeles (5)

Biológia - Kémia
0 - 39% elégtelen (1)
40 - 54% elégséges (2)
55 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Matematika - Fizika
0 - 34% elégtelen (1)
35 - 49% elégséges (2)
50 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Testnevelés
0 - 34% elégtelen (1)
35 - 49% elégséges (2)
50 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Számítástechnika
0 - 29% elégtelen (1)
30 - 49% elégséges (2)
50 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Rajz - Művészettörténet
0 - 39% elégtelen (1)
40 - 54% elégséges (2)
55 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Földrajz
0 - 49% elégtelen (1)
50 - 64% elégséges (2)
65 - 74% közepes (3)
75 - 87% jó (4)
88 - 100% jeles (5)

Földrajz, vaktérkép értékelése
0 - 5,5 pont elégtelen (1)
6 - 7 pont elégséges (2)
7,5 - 9 pont közepes (3)
9,5 - 10,5 pont jó (4)
11 - 12 pont jeles (5)

Magyar irodalom, nyelvtan
A diákok teljesítményének értékelésében két osztályozási skálát használunk, amelyek a feladatlap típusától függnek.

Komplex feladatlap, amely készségekre, aktuális és előzetes ismeretek összekapcsolására, összefüggések kimondására, figyelemmegosztásra épít, azaz olyan, mint az érettségi.
0 - 39% elégtelen (1)
40 - 54% elégséges (2)
55 - 69% közepes (3)
70 - 84% jó (4)
85 - 100% jeles (5)

Egy szűkebb ismeretanyag, egy témakör alapos ismeretének visszakérdezése: röpdolgozat, témazárás stb.
0 - 49% elégtelen (1)
50 - 61% elégséges (2)
62 - 73% közepes (3)
74 - 85% jó (4)
86 - 100% jeles (5)

Feleletnél és elemző esszénél írás- vagy szóbeli szöveges értékelés kíséretében adjuk a jegyet saját szakmai hatáskörünkben, szem előtt tartva az írásbeli érettségi tartalom-forma-nyelvezet hármas követelményét.